I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 1. www.mediniszuikys.lt internetinės parduotuvės (toliau – parduotuvė) taisyklės (toliau – taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą www.mediniszuikys.lt parduotuvėje.
1.2. www.mediniszuikys.lt turi teisę koreguoti parduotuvės taisykles. Klientui apsiperkant parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
1.3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo mediniszuikys.lt parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu www.mediniszuikys.lt, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis parduotuvės taisyklėmis.
1.4. www.mediniszuikys.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su parduotuvės taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. PRIVATUMO POLITIKA
2.1. Klientui pageidaujant gauti mediniszuikys.lt informacinius pranešimus, klientui sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
2.2. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie svetainės ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. Kito vizito svetainėje metu, jūsų naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal svetainei arba elementui. Slapukų svetainėje renkama informacija padeda atpažinti svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Slapukai mediniszuikys.lt svetainėje skirti užtikrinti: nuoseklų svetainės ir krepšelio funkcionalumą; priminti apie patikusias prekes; rinkti puslapio lankymo statistiką.
Norėdami ištrinti visus savo kompiuteryje išsaugotus slapukus, skaitykite naudojamos naršyklės gamintojo instrukcijas, kurias rasite naršyklės meniu spustelėję „Pagalba“.
Pastaba: ištrynę mūsų slapukus negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų svetainės galimybėmis.
2.3. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, el.paštas ir/ar paštomato adresas, kiti pristatymui būtini duomenys (kur yra įėjimas, kodai, rakinami vartai ir pan.).
www.mediniszuikys.lt patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. www.mediniszuikys.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus www.mediniszuikys.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
2.4. Klientas, užsiregistruodamas www.mediniszuikys.lt parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, www.mediniszuikys.lt atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
2.5. Klientas, susipažindamas su taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant www.mediniszuikys.lt parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
2.6. www.mediniszuikys.lt patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

III. UŽSAKYMO PATEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS
3.1. Klientas apsilankęs parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
3.2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją (kur yra įėjimas, kodai, rakinami vartai ir pan.), kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. mediniszuikys.lt patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
3.3. Toliau Klientas turi pasirinkti atsiskaitymo mediniszuikys.lt parduotuvėje būdą.
3.4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą mediniszuikys.lt.  Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su www.mediniszuikys.lt parduotuvės taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
3.5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas mediniszuikys.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna www.mediniszuikys.lt. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir www.mediniszuikys.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai gaunamas Kliento mokėjimas.
3.6. Klientui pateikus užsakymą, mediniszuikys.lt sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
3.7. Kliento pateiktas užsakymas saugomas mediniszuikys.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
3.8. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis parduotuvės taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
3.9. Sutartis sudaroma ir vykdoma nacionaline kalba.

IV. GARANTIJOS IR PREKIŲ KAINŲ NUSTATYMAS

4.1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės parduotuvėje.
4.2. www.mediniszuikys.lt nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
4.3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
4.4. Kainos parduotuvėje ir užsakyme nurodomos oficialia valstybine valiuta.
4.5. www.mediniszuikys.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai el. paštu info@mediniszuikys.lt, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl www.mediniszuikys.lt ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. www.mediniszuikys.lt per protingą, su Klientu suderintą terminą, pašalina trūkumus. Trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
4.6. Norint grąžinti netinkamos kokybės prekę: prekė turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis bei originalioje pakuotėje, su visa gamintojo pridedama dokumentacija, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.
4.7. www.mediniszuikys.lt įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
4.7.1. www.mediniszuikys.lt įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus;
4.7.2. www.mediniszuikys.lt įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. www.mediniszuikys.lt neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame www.mediniszuikys.lt;
4.7.3. www.mediniszuikys.lt visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus;
4.7.4. tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, www.mediniszuikys.lt įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus;
4.7.5. prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį;

Baldų garantijos suteikimo sąlygos:
Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės.
Garantija galioja visoms baldų sudėtinėms dalims ir komplektuojamosioms detalėms.
Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu.
Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai nelaikomi prekių kokybės trūkumu.
Garantinis aptarnavimas netaikomas tais atvejais, kai prekės eksploatuojamos netinkamai arba sugadinamos dėl pirkėjo kaltės.

V. APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
5.1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes www.mediniszuikys.lt parduotuvėje nurodytų būdu – naudodamasis savo banku internete.
5.2. Jeigu Klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant. Kitais atvejais, Klientas praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik www.mediniszuikys.lt gavus apmokėjimą už prekes.

5.3. Užsakant prekes pagal išankstinį užsakymą, sumokama atitinkama avanso suma,likusi suma apmokama kai pagaminamos užsakytos prekės, prieš jų išsiuntimą. Jei prekes atvyksta atsiimti pats klientas galimas atsiskaitymas vietoje.